Wij vergelijken vandaag
46 GSM-abonnementen en 31 prepaid simkaarten in België.

Laatste update

Over ons Wie zijn wij?

Filosofie

Deze site heeft als doel u zo objectief en volledig mogelijk te informeren over de gsm-abonnementen in België.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van Mijn-Gsm-Abonnement.be is onderworpen aan het navolgen van de algemene voorwaarden die hierna beschreven worden. Door gebruik te maken van deze site verklaart u kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Verantwoordelijkheid

Deze site biedt de gebruiker algemene en/of specifieke informatie van allerlei aard. Deze verscheiden informatie werd verzameld bij de beste bronnen. Desalniettemin kan Bertholet Publishing BVBA, buiten een zware of intentionele fout van zijn kant, niet verantwoordelijk gesteld worden voor het geval sommige feiten niet correct of onvolledig zijn, noch in het geval van de interpretatie of het gebruik dat de gebruiker ervan zou kunnen maken.

Deze site kan links bevatten naar andere websites die door derden beheerd worden. Deze links worden enkel voor het gemak van de gebruikers aangeboden. Bertholet Publishing BVBA heeft geen controle over deze vernoemde sites en draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud of de werking ervan. De toevoeging van de links naar deze sites betekent niet dat Bertholet Publishing BVBA de inhoud ervan goedkeurt en houdt geen enkele band in tussen Bertholet Publishing BVBA en de exploitanten van deze sites.

Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de site en zijn onderdelen behoren exclusief toe aan Bertholet Publishing BVBA.

Elke copie, aanpassing, vertaling, communicatie aan het publiek, verhuring en andere acties, gehele of gedeeltelijke aanpassing van deze site onder welke vorm of met welk middel ook is strikt verboden, behalve met voorafgaand en schriftelijk akkoord van Bertholet Publishing BVBA.

De benamingen, logo's en andere symbolen gebruikt op deze site, onder meer het logo en de naam van Bertholet Publishing BVBA, zijn handelsmerken- en namen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is strikt verboden zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van de titularis.

Elk inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerrechtelijke of strafvervolging.

Respect van de privacy

Bertholet Publishing BVBA verbindt zich ertoe uw gegevens te beschermen conform aan de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarvoor informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die u overdraagt worden opgeslagen in de bestanden van Bertholet Publishing BVBA. Deze gegevens worden enkel gebruikt om antwoorden te geven op uw aanvragen en u te informeren over nieuwe producten en diensten, en worden niet aan derden meegedeeld.

Als u geen informatie over onze producten en diensten wil ontvangen, kan u ons dat aangeven door een bericht te sturen met uw naam en voornaam. De gegevens worden enkel bijgehouden gedurende de nodige termijn voor deze doelstellingen.

Conform met de wet heeft u recht op toegang en aanpassing van uw eigen gegevens. Door een bewijs van uw identiteit d.m.v. een gedateerde en ondertekende aanvraag kan u bij Bertholet Publishing BVBA eveneens een kosteloos overzicht bekomen van de gegevens die u aanbelangen, alsook een correctie van uw gegevens als die onvolledig, foutief of excessief blijken.

Eigendom

Mijn-Gsm-Abonnement.be wordt uitgegeven en beheerd door:

Bertholet Publishing Bertholet Publishing SPRL Benoît Bertholet - Zaakvoerder 
Boulevard de la Dodaine 50, boîte 1
1400 Nivelles
Phone : 067 / 83 02 63
Email: Ondernemingsnummer : 0474.566.164